Pros i contres

Pros i contres

Pros

Entrenament de les habilitats mentals

Segons estudis jugar diàriament a algun videojoc produeix millores a escala de reflexos i velocitat de reacció a més de millorar la nostra atenció a l’hora d’aconseguir algun objectiu en la vida.

Tenen utilitats terapèutiques

Els videojocs ofereixen oportunitats per a tota classe de persones, no importa que tingues alguna discapacitat tant física com mental, cosa que ajuda a la integració d’aquestes persones.

Es poden utilitzar didàcticament

Es poden utilitzar com una forma d’aprenentatge més lúdica que pot ajudar a persones que tenen dificultats en l’àmbit escolar a entendre millor els conceptes o a trobar una motivació per a estudiar.

Fomneten el treball en equip

En molts videojocs depens d’un equip per a guanyar la partida, aquest factor del joc ajuda a millorar la nostra forma de treball en equip a més de fer-nos pensar més ràpidament com solucionar dificultats de manera col·lectiva.

Augmenten la competitivitat i l'autoestima

A mesura que els nivells dels videojocs avancen els reptes són majors i per tant la nostra satisfacció en passar-los augmenta i ens fa tindre més confiança en nosaltres per als següents nivells.

contres

Poden crear adicció

A causa de la immersió que tenen alguns videojocs és molt comú jugar més hores del que seria recomanable, no obstant això no està demostrat científicament que aquest comportament estiga classificat com a addicció.

Augmenten l'agressivitat

A causa de l’extrema violència que es pot arribar a veure en un videojoc és normal pensar que jugar moltes hores et farà més violent, no obstant això, aquesta agressivitat es presenta més en el moment de la partida que amb posterioritat.

Tenen efectes negatius en la socialització

Com en el problema anterior un altre problema dels videojocs violents és que en major part has de solucionar els reptes sense l’ús del diàleg, simplement emprant la violència, la qual cosa pot provocar que sobretot si el jugador en un xiquet es presenten alguns problemes per a socialitzar.

Poden repercutir en la vida dels jugadors

Per últim si vols fer un bon ús dels videojocs hem de recordar que sempre cal fer-ho controlant i sobretot voreu com un passatemps que no ha d’interferir en la nostra vida diària i encara menys en els estudis ni obligacions.