Primeres consoles

Galaxy Game

Una versió més actualitzada del Spacewar que funcionava amb monedes, estava pensada per a salons recreatius però per l'elevat cost inicial de la màquina de Spacewar! Bill Pitts i Hugh Tuck van crear una cabina capaç d'abaratar el cost i fer que funcionara amb monedes que va ser anomenada Galaxy Game.
Encara que aquesta màquina no era suficientment barata perquè fóra rentable, ja que cada partida costava uns 10 cèntims.

Computer Space

Com a millora del Galaxy Game es va presentar el Computer Space que reduïa el cost enfront dels seus dos avantpassats. Aquest va tindre molt d'èxit en el bar Dutch Goose prop de la Universitat de Stanford, no obstant per la seua dificultat no va arribar a ser tan exitós a les sales recreatives.

Magnavox Odyssey

Considerada la primera videoconsola de la història va ser desenvolupada per Ralph Baer i comercialitzada en Estats Units. Constava de 28 jocs molt bàsics com ping-pong, voleibol. etc. Cal dir que era molt barata però per contra no tenia àudio ni memòria per a guardar les puntuacions.

Pong

Pong va ser un videojoc publicat per Atari creat per Nolan Bushnell llançat el 29 de novembre de 1972 i està basat en una típica partida de ping-pong. La popularitat del joc va donar lloc a una demanda legal guanyada per Magnavox Odyssey que posseïa un joc similar.

Atari Pong

El segon intent per posar en venda el videojoc Pong de Atari, aquesta vegada orientat a una videoconsola casera que va tindre més èxit. Sears, cadena comercial americana va quedar meravellada amb aquesta consola i va decidir comprar-la, després d'açò es van crear 21 models d'aquesta durant els tres anys següents.

Apple II

Amb l'eixida dels primers processadors la familia d'ordinadors Apple II va ser la primera sèrie de microcomputadores feta per l'empresa Apple Computer entre 1977 i mitjans dels 80. Tenía una arquitectura de 8 bits basada en el processador 6502.

Atari 2600

Llançada al mercat l'any 1977 es va convertir en el primer sistema de videojocs en tindre un gran èxit i va popularitzar els cartutxos intercanviables. Es venia acompanyada de dos joysticks, dos controls paddle i el joc Combat.

Space Invaders

Space Invaders és un videojoc arcade dissenyat per Toshihiro Nishikado i llançat l'any 1978. En un principi va ser venut sols en Japó i després es va expandir a Estats Units, és un dels primers videojocs de matar marcianets i un dels més importants de la història. Consistia a eliminar extraterrestres amb un làser per aconseguir la màxima puntuació possible.