Inicis dels videojocs

OXO

Va ser presentat com a part de la seua tesi doctoral per Alexander Douglas l'any 1952. Incorporava gràfics molt similars als actuals i per això es considerat com el primer videjoc modern de la història.

Tennis for two

Molta gent creu que aquest és el primer videojoc de la història, data de l'any 1958 i utilitzava la pantalla d'un osciloscopi i circuiteria de transistors. Va ser desmontat l'any 1959 per a reutilitzar les seues peces i crear altres projectes.

Spacewar!

Es podria dir que aquest va ser el primer videojoc en utilitzar el multijugador encara que a mode local. Ocupava 9k de memòria i es van distribuir diferents còpies a traves del ARPAnet. A pesar del seu èxit no es va comercialitzar ja que el seu hardware costava uns 120,000$.

Vegeu com era una partida d'aquests jocs

OXO

Tennis for two

Poseu pantalla completa

Spacewar!